AI ska hjälpa Rörstrand identifiera porslinsföremål

Porslin från Rörstrand. Foto: Vänersborgs museum (CC BY)

Porslin från Rörstrand. Foto: Vänersborgs museum (CC BY)

Rörstrand museum har 17 000 föremål i sina samlingar men för privatpersoner som varit nyfikna på att veta mer om sitt porslin har det varit svårt att få hjälp. Det hjälp av bidrag från Riksantikvarieämbetet utvecklas nu en webbtjänst som ska hjälpa både museet och allmänheten att få svar på frågor om porslinsföremål.

Rörstrand museum i Lidköping vill ta hjälp av artificiell intelligens på sin digitaliseringsresa och göra den gamla porslinsfabrikens kulturarv tillgängligt för fler.

I och med det ökande intresset för porslinsföremål och att det blivit lättare för gemene man att ta en bild med mobilen har museet överösts av frågor om olika porslinsföremål som tar tid att besvara eftersom personalen behöver leta i fysiska arkiv och magasin.

– Vi får cirka 1 500 frågor om året. Det motsvarar ungefär en halvtidstjänst att svara på dessa, en tjänst vi tyvärr saknar resurser för, säger My Johansson Dufva, vd för Rörstrand museum.

Av museets 17 000 föremål är 4 800 digitaliserade.

– Det är ju jättekul att det finns ett så stort intresse för Rörstrand och museet har ett viktigt uppdrag som kunskapsbank, så jag klurade på om det inte skulle kunna gå att effektivisera och tillgängliggöra svaren för fler än bara den som ställt frågan till oss, säger My Johansson Dufva.

Och hon kom själv med svaret: en webbtjänst med bildigenkänning där vem som helst kan ladda upp bilder och få svar direkt.

– Jag kom att tänka på ett tillfälle när jag varit på Internetdagarna som arrangeras av Internetstiftelsen. Där var det en inspirerande föreläsare som berättade om hur hon effektiviserat processen med att skicka offerter för sitt trädgårdsföretag med hjälp av AI och bildigenkänning. Så föddes idén till projektet, säger My Johansson Dufva.

Rörstrand Museum sökte tillsammans med forskningsinstitutet RISE forsknings- och utvecklingsmedel hos Riksantikvarieämbetet för att med hjälp av AI-forskning utveckla webbtjänsten.

– Det är mycket intressant att se hur man inom detta projekt provar ny teknik för att lösa ett problem som man brottas med i sin verksamhet. Museet utgår här från ett verksamhetsbehov med användaren i fokus, vilket är en mycket sund utgångspunkt. Det är spännande att se hur information från museernas databaser kan användas i nya, lite oväntade sammanhang, säger Mia Carlsson på Riksantikvarieämbetets kulturarvsavdelning.

Målet är en tjänst som blir tillgänglig för alla oavsett var användaren befinner sig och alla tider på dygnet. Den ska förhoppningsvis vara klar i början av nästa år.

(2023-04-23)