Minnessten ska resas över Gustav Badin Couchi

Gustav Badin Couchi, målning av Gustaf Lundberg, 1775, Gripsholm. Foto: Nationalmuseum. Katarina kyrka. Foto: Svenska kyrkan

Gustav Badin Couchi, målning av Gustaf Lundberg, 1775, Gripsholm. Foto: Nationalmuseum. Katarina kyrka. Foto: Svenska kyrkan

Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning ska ta fram ett förslag till uppförande av en minnessten över Gustav Badin Couchi på Katarina kyrkogård. Det har kyrkogårdsnämnden beslutat.

Gustav Badin Couchi (cirka 1747–1822) togs år 1760 med som slavbarn från den danska kolonin Saint Croix i Västindien till Sverige och det svenska kungaparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Han växte upp vid det kungliga hovet och var lakej hos drottning Lovisa Ulrika från 1761 och senare även hos prinsessan Sofia Albertina. Han ligger begravd på Katarina kyrkogård utan gravsten.

– Det transatlantiska slaveriet ryckte upp miljoner afrikaner från deras hem till platser där de inte tillmättes mänskligt värde. Ett tecken på det är att de inte fick de värdiga begravningar de hade fått om de kunnat vara kvar i Afrika. Badin hette egentligen Kwasi och han är en symbol för alla afrosvenskar och därför är det av enormt värde för oss att han nu tvåhundra år efter sin död får en minnessten på Katarina kyrkogård. Det är ett försök att återställa hans mänskliga värde och ett erkännande för alla afrosvenskar, säger Marie Cham, ordförande för Afrosvenskarnas riksorganisation.

Under flera år har Afrosvenskarnas riksorganisation arbetat för att synliggöra Gustav Badin Couchis insatser i Sverige och för att upprätta hans värdighet. Stockholms stad och Riksmarskalksämbetet står bakom processen och uppmuntrar den.

– Gustav Badin Couchi är en del av svensk historia och bör synliggöras. En minnessten över honom är också symboliskt viktig för att lyfta fram afrosvensk historia i Sverige. Från Stockholms stads sida står vi bakom det här initiativet från Afrosvenskarnas riksorganisation, säger Clara Lindblom (V), ansvarigt borgarråd för kyrkogårdsfrågor.

Efter beslut i kyrkogårdsnämnden den 19 april ska kyrkogårdsförvaltningen skyndsamt återkomma med ett förslag till högtidlighållande av Gustav Badin Couchis minne genom uppförandet av en minnessten på Katarina kyrkogård utifrån ett kulturhistoriskt ändamål samt lämna förslag till genomförande.

Minnesstenen är planerad att avtäckas på den 9 oktober då avskaffandet av slaveriet på svenska Saint Barthélemy år 1847 högtidlighålls.

(2023-04-22)