Aktse, på nio rökars håll

Aktse, på nio rökars håll, handlar om det berömda och mytomspunna nybygget Aktse i Rapadalens mynning och de samer som anlade hemmanet. I text och bild berättar Mats Gärling om fjällhemmanets historia, varvat med hans egna möten med natur och vilda djur kring Aktse.

Läsaren får följa Länta-släktens dramatiska kamp för överlevnad från början av 1800-talet. Ofta räcker inte de jordiska ansträngningarna, utan högre makter måste också åkallas.

Mats Gärling väver ihop myt och verklighet kring Aktse och porträtterar dessa vildmarkens söner och döttrar. I Aktse fostras formidabla skidlöpare och jägare och här sker spännande möten med framstående upptäcksresanden och vetenskapsmän.

Mats Gärling är författare och konstnär.

Mats Gärling:
Aktse, på nio rökars håll
Ord & visor förlag
Utkom i februari 2009