Frivilliga rasbiologer

Under 1920- och 1930-talet arbetade rasbiologiska institutet i Uppsala, under Herman Lundborgs ledning, med att samla information som kunde ligga till grund för dess forskning. Institutets personal utförde inte denna uppgift på egen hand. Från första början samarbetade de med en mängd individer ur den svenska allmänheten – helt vanliga svenskar som frivilligt engagerade sig för rasbiologin av eget intresse: alltifrån präster och läkare till folkskollärare och släktforskande lantbrukare.

Frivilliga rasbiologer är en bok om dessa människor och om hur kunskap cirkulerade i det svenska samhället för mindre än hundra år sedan.

Måns Ahlstedt Åberg är doktorand i Europastudier vid University of Hong Kong. Han har som huvudsakliga intresseområden kontakter mellan Europa och Asien under tidigmodern tid samt den svenska rasbiologins historia.

Måns Ahlstedt Åberg:
Frivilliga rasbiologer. Interaktionen och kunskapscirkulationen mellan rasbiologiska institutet och allmänheten under 1920- och 30-talet
Gidlunds förlag
Utkom 2022