En kunglig tragedi

Av svenska kungar har få gått ett så tragiskt och okänt öde till mötes som Gustav IV Adolf. Hans liv bildar en närmast osannolik händelsekedja, fylld av kontraster och dramatik.

Den stora vändpunkten kom med palatskuppen och avsättningen den 13 mars 1809. Revolten var oblodig och har därför kallats för en ”operettkupp”. Hela hans liv skulle kunna utgöra den bärande handlingen i en operett eller kanske snarare en opera. Från hans besynnerliga och hårda uppfostran som kronprins över hans fåfänga kamp mot Napoleon till att han bruten irrade omkring på kontinenten, allt medan ungarna skrek ”Schwedenkönig” efter honom och försökte pricka hans höga, otidsenliga hatt med snöbollar.

De sista månaderna av sitt liv tillbringade den forne kungen sjuk och alkoholiserad på ett litet värdshus i Schweiz där han tog in under namnet överste Gustafsson. Slutet blir allt annat än glättigt. Det är just dramatiken och kontrasten mellan den kungliga tillvaron och hans torftiga liv efter avsättningen som utgjort drivkraften för Mats Wickman att måla upp detta porträtt av Gustav IV Adolf.

Länge var Gustav IV Adolf förpassad till historiens glömska. Först under 1900-talet började historiker intressera sig för honom, men det har hitintills bara skett sporadiskt. En kunglig tragedi är den första biografin på 60 år som täcker hela hans liv, från födseln till hans död. Här citeras också ur hans egna – och så gott som okända – memoarer, som ger en unik inblick i kungens tankevärld.

Mats Wickman är kulturhistoriker, journalist och författare till flera böcker, bland andra Stadshuset i Stockholm, Folkets Gröna Lund på Kungl. Djurgården och Stockholm förr och nu.

Mats Wickman:
En kunglig tragedi – en biografi om Gustav IV Adolf
Fischer & Co
Utkom i mars 2009

Nominerad till Årets bok om svensk historia 2009.