Amelie Posse – en ande som hör jorden till

Amelie Posse (1884–1957) var grevedottern från Landskronatrakten som nygift hamnade i Berlin och senare levde i bohemiska konstnärskretsar i Rom för att därefter bli slottsfru i Tjeckoslovakien. Under andra världskriget återkom hon till Sverige, där hon grundade och blev eldsjälen i den antinazistiska Tisdagsklubben.

Posse bedrev också en omfattande flyktinghjälp och blev självklart alla landsflyktiga tjeckoslovakers ”mamma”. Efter 1948 fram till sin död var hon aktiv i kampen för ett fritt Tjeckoslovakien. I dagens Tjeckien uppmärksammas hon, och tjeckiska och slovakiska emigranter minns henne ännu med värme.

Att Amelie Posse hittills inte har ägnats någon biografi är en lucka i den svenska kvinnans 1900-talshistoria. Hon har själv skildrat sitt liv i ett färgstarkt självbiografiskt författarskap av stort kulturhistoriskt och politiskt värde, dock med åtskilliga vita fält i det kartlagda livslandskapet.

Eva Strömberg Krantz biografi fyller i luckorna och ger en heltäckande skildring av människan Amelie Posse – en livshungrig kvinna som ville stå på barrikaderna men också en andlig sökare, en mångsidig konstnärsbegåvning som fann sitt uttryck i ett talangfullt författarskap, en kvinna som omgav sig med ett hov av vänner men också fick pröva på ensamhet och svårlösta livsproblem.

Eva Strömberg Krantz är docent i Gamla testamentets exegetik. Hon disputerade 1982 på en avhandling om nautisk terminologi i Gamla testamentet och arbetade sedan som hebraist i Bibelkommissionen. Hon är översättare, framför allt från tjeckiska, och har skrivit ett flertal artiklar i historiska och litterära ämnen.

Eva Strömberg Krantz:
En ande som hör jorden till. En bok om Amelie Posse
Carlsson Bokförlag
Utkom 2010

Recension i Svenska Dagbladet