Medeltida handlingar om mynt, priser och ädelmetaller

Acta Monetaria Sueciae är en presentation av Sveriges äldsta skriftliga dokument över mynt, priser och ädelmetaller. Totalt 526 brevposter från Riksarkivets databas ”Svenskt Diplomatariums Huvudkartotek” har översatts från latin till svenska.

Urkunderna från åren 1164–1318 beskriver beslut och överenskommelser såsom donationer, testamenten, jordskiften, kyrkliga och kungliga påbud, köp och pantsättningar. I dessa oftast på pergament upprättade dokument finner vi här och där priser och olika värdeenheter, såsom vägt i mark silver eller räknat i mark penningar.

Bo Franzén är docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet med inriktning mot medeltiden. Gösta Hedegård (1959–2018) disputerade i latin vid Stockholms universitet och var under flera år verksam vid Svenskt Diplomatarium. Roger Svensson är docent i nationalekonomi och verksam som senior forskare vid Institutet för näringslivsforskning.

Bo Franzén, Gösta Hedegård & Roger Svensson:
Acta Monetaria Sueciae. Sveriges handlingar om mynt, priser och ädelmetaller 1164–1318
Svenska Numismatiska Föreningen
Utkom 2020