Ännu fler fria historiska nyheter

Kungliga bibliotekets söktjänst ”Svenska dagstidningar” fylls just nu på med miljontals nya sidor. Tack vare ett bidrag från Arcadia finns snart samtliga tidningar från 1645–1906 fritt tillgängliga för alla. Det innebär också fler äldre lokaltidningar, som tidigare saknats i tjänsten.

Redan under 2018 fick KB och Riksarkivet ett bidrag på 30 miljoner kronor från Arcadia, en välgörenhetsfond grundad av Lisbet Rausing och Peter Baldwin. Syftet var att möjliggöra en digitalisering av hela det svenska pressarvet fram till och med år 1906. Antalet sidor visade sig dock vara betydligt fler än vad KB hade uppskattat. Ett nytt bidrag från Arcadia på 15 miljoner kronor gör det möjligt att slutföra projektet 2023.

Under projektets gång digitaliseras miljontals fria tidningssidor. Det betyder att bredden i tjänsten ”Svenska dagstidningar” kommer att öka på flera sätt. Tidigare har det äldsta materialet främst kommit från de större städerna, men nu blir även mer av lokalpressen tillgänglig. Det strömmar också in mer material från gamla tidningar som gått i graven. Några exempel är Arbetet, Ny tid och Socialdemokraten som var pionjärer i den svenska arbetarrörelsens presshistoria, samt Fäderneslandet, Budkaflen och Figaro som tillhörde dåtidens stora skvaller- och sensationstidningar.

Från 2018 fram till nu har 2,8 miljoner sidor från 1 000 olika tidningstitlar digitaliserats och under perioden 2018–2023 digitaliseras ytterligare 4,5 miljoner sidor från 1 400 tidningstitlar

I söktjänsten ”Svenska dagstidningar” går det att utforska den svenska presshistorien, från 1600-talet och fram till i dag. Dagstidningar som är mer än 115 år gamla kan alla att läsa hemifrån. Av upphovsrättsskäl studeras nyare material på plats vid KB, eller på något annat bibliotek som har tjänsten.

(2021-07-02)

Se även Svenska dagstidningar från 400 år blir tillgängliga för alla (2020-04-08)