En lång rad svenska museer har deltagit i en satsning på utställningar anpassade för demenssjuka. Syftet med har varit att bidra till ökad livskvalitet hos dementa och att sprida kunskap om demenssjukdomar. Nu har flera av museerna fått stipendiepengar för att kunna fortsätta med projektet. [Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/6152967