Ansgar jubilerar på Birka

I år fyller Ansgarskapellet på Björkö 75 år. Det invigdes 1930 till 1100-årsminnet av munken Ansgars första besök i Birka. Jubileet firades med en festgudstjänst i Ansgarskapellet som hölls av biskop Caroline Krook. Därtill gavs det maskteater om Ansgars äventyr och temavisningar om Ansgar och religionen i Birka.

Våren 830 fick invånarna i Birka ett märkligt besök. En ung munk, med vad vi i dag skulle kalla tysk brytning, togs emot på vänligaste manér av Birkas kung Björn. Ansgar, som munken hette, var utsänd av den frankiske kejsaren Ludvig den fromme för att predika kristendomen för de hedniska nordmännen. Ansgar tillbringade ett par år i Birka och fick tillstånd av kungen att hålla mässa och predika. Många lät omvända sig och den första kristna kyrkan byggdes i Birka, troligen var det en enkel träkyrka.

År 1930 invigde dåvarande ärkebiskop Nathan Söderblom ett friluftskapell på Björkö till 1100-årsminnet av Ansgars besök i Birka. Ansgarskapellet fyller i år 75 år, vilket firas av Stockholms stift i samarbete med Ekerö församling och Riksantikvarieämbetet.

Friluftskapellet på Björkö byggdes till 1100-årsminnet av Ansgars besök i Birka

Friluftskapellet på Björkö byggdes till 1100-årsminnet av Ansgars
besök i Birka. Arkitekt var Lars Israel Wahlman som även ritat Engelbrektskyrkan i Stockholm.
Foto: Bengt A Lundberg.

Om Ansgars äventyrliga resa till Birka berättade hans vän och efterträdare Rimbert. Rimberts bok om Ansgar är utgångspunkten för Kompani Bastards nyskrivna maskteaterföreställning Broder Ansgars äventyr som spelades under helgen i Birka. Dessutom hölls specialvisningar av Birka på temat ”Religion och Ansgar” och i Birkamuseet visas utställningen Tor, Kristus och Allah – om gudar och människor i Birka.

(2005-06-05)