Arkeologi i Dalarna

Arkeologi i Dalarna

Dalarnas hembygdsbok 2016 presenterar de senaste decenniernas arkeologiska rön om Dalaranas mer än 10 000 år långa historia, från den senaste istiden och fram till medeltiden. ”Få har skrivit om de större och längre skeendena och ingen har försökt sig på att skriva Dalarnas förhistoria. Med årets hembygdsbok kan åtminstone delar av dessa behov fyllas”, konstaterar Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund:

”Under den långa tidsrymd som boken omfattat har cirka 350 generationer kullor och dalkarlar med skilda geografiska, etniska, språkliga, religiösa och kulturella bakgrunder mötts, stötts, blandats och tillsammans skapat liv och samhällsformer under vitt skilda förutsättningar.

De är inte bara våra föregångare, utan de påverkar oss mer än vi anar. De skogsmarker som röjdes fram för bete och odling under järnåldern och tidig medeltid är i stort desamma som dagens öppna marker. Likaså många av våra byar, vägsträckningar, fäbodställen, bygder och socknar, medan andra är ännu äldre. Våra skogar är präglade av människors aktiviteter och spåren efter bosättningar, jakt och djurhållning är många.

Bakom de fysiska spåren anar vi kunskaper, tänkesätt, religiösa föreställningar, organisations- och ägandeformer, metoder och tekniker som vi till stora delar använder oss av idag. Men vi hittar också det annorlunda och främmande. Det är slående hur många aktuella samhällsfrågor som har paralleller och beröringar i de förhistoriska samhällena.

När vi idag diskuterar resurshushållning, livsmedelproduktion, långsiktig hållbarhet, migration och integration, maktstrukturer, könsordning, krig och konfliktlösningar bör vi titta på hur tidigare generationer förhållit sig till frågorna.”

Dalarna 2016. Arkeologi i Dalarna
Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund
Utkom 2016