Arkeologins dag firas på söndag

Utgrävning vid Nya Lödöse. Foto: Markus Andersson (CC BY)

Utgrävning vid Nya Lödöse. Foto: Markus Andersson (CC BY)

Nu är det återigen dags för Arkeologidagen 2020. Ta tillfället i akt att gästa några av årets utgrävningar och lära dig mer om historia, föremål och arkeologernas arbete! Arkeologidagen äger i år rum söndagen den 30 augusti på ett 40-tal platser runt om i landet. Flera arrangemang är också helt digitala.

Arkeologidagen är den nationella temadagen för arkeologi som arrangeras sista söndagen i augusti varje år. I år innehåller programmet ett 40-tal aktiviteter över stora delar av landet.

Gå på föredrag och öppet hus för projekten Gribshunden och Västra Vång i Ronneby, Blekinge! Följ med på guidade visningar i landskapet i Västra Götaland, eller delta på Arkeologidagen på Medeltidsmuseet och se, känn och lukta på fynd från utgrävningarna från Slussen i Stockholm!

Arkeologidagen samordnas av Riksantikvarieämbetet, med syftet att engagera och stimulera till vidare kunskap om arkeologi och dess möjligheter liksom att låta besökare uppleva och utforska fornlämningar och förhistoriska miljöer ”på riktigt”. Aktiviteterna genomförs av engagerade arkeologer, museer, fornbyar, organisationer och andra kulturhistoriska aktörer runt om i Sverige. Alla är välkomna och arrangemangen är kostnadsfria, utom i de fall ordinarie entréavgift förekommer.

Se alla anmälda arrangemang på raa.se/arkeologidagen.

(2020-08-25)