Arkeologiskola för femteklassare startas i Skåne

Skandinaviens största järnåldersby. Foto: Sparbanken Skåne

Foto: Sparbanken Skåne

På Uppåkra Arkeologiska Center utanför Staffanstorp startas nu en arkeologiskola för barn. Redan i höst kommer över 2 000 femteklassare från olika håll i Skåne att delta. Barnen kommer inte bara få lära sig om historia och arkeologi utan även vara med och sålla fram riktiga fynd i jorden när de själva blir arkeologer för en dag.

Upplevelsedagen vid Skandinaviens största järnåldersby blir möjlig genom Sparbanken Skåne med ägarstiftelser.

– Som sparbank verkar vi för en positiv utveckling i vårt närområde. Arkeologiskolan blir landets största i sitt slag och vi vill med projektet bidra till ungas kunskap om natur och historia. Dessutom stärks Uppåkra som ett av norra Europas viktigaste centrum för arkeologi, säger Sparbanken Skånes vd Bo Bengtsson.

Bankens ägarstiftelser satsar cirka tre miljoner kronor per år under en treårsperiod för att etablera Arkeologiskolan, i samarbete med Uppåkra Arkeologiska Center. Det hela kan bli verklighet tack vare sparbanksidén, där överskott från bankrörelsen återinvesteras i samhällsutvecklande projekt.

– Arkeologi är som metodik applicerbar på flera ämnen i skolan och inbegriper begrepp som källkritik. Att få gräva är alltså ett bra sätt att förstå historia och även geografi och naturkunskap, säger Karin Nilsson, verkställande ledamot för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center.

Varje läsår öppnas möjlighet för drygt 4 000 femteklassare att delta i projektet. Inbjudan går ut inför varje termin till skolor i 15 skånska kommuner och eleverna bussas ut till upplevelsedagen. Utöver teoretisk och praktisk kunskap om arkeologi får besökarna en guidad visning i Halvdans och Meias fotspår – karaktärerna ur Martin Widmarks barnböcker om Halvdan Viking. Detta avslutas med ett besök i utställningen Underjorden, där barnen får lära sig om de komplexa kulturlager som arkeologer arbetar med.

Dessutom kommer Arkeologiskolans tusen kvadratmeter stora område med grävstationer att vara tillgängligt för allmänheten under Uppåkra-centrets övriga öppettider.

(2018-09-04)