Minnessten på Shetland över svenska västkustfiskare

Under hundra år, från 1890-talet till 1990-talet, fiskade bohuslänningar utanför Shetlandsöarna. Deras hemvist var hamnen Baltasund och där har rests en minnessten över dem.

När Atlantens stormar drog in västerifrån gick de bohuslänska fiskarna norr om ön Unst, som är den nordligaste av Shetlandsöarna och sökte lähamn på den nordöstra delen av ön. Det var denna hamn som kallades Baltasund. Det rörde sig om många båtar. År 1910 låg i hamnen cirka 90 båtar med en besättning på 700 man, och långt in på 1930-talet kunde bohuslänningarna räknas i hundratal i hamnen.

I Baltasund uppfördes också den första svenska fiskarkyrkan 1910 och den existerade till 1961. Nattvardssilvret finns nu på Shetlands museum i huvudstaden Lerwick. Minnet av de bohuslänska fiskarna är ännu livligt på Shetland.

Bohusläns museum i Uddevalla har ordnat en minnessten, huggen av bohuslänsk granit, med texten ”Till minne av alla de bohuslänska fiskare som under 100 år gästade Baltasund. På denna plats låg den svenska fiskarkyrkan”. Stenen avtäcktes i augusti i Baltasund under närvaro av representanter för de svenska västkustfiskarna, Bohusläns museum och Shetlands museum.

(2000-09-03)