Arturpriset till Åke Livstedt

Konst- och kulturhistorikern Åke Livstedt tilldelas Arturpriset 2004. Priset på 50 000 kronor delas ut av Nordiska museets och Skansens Vänner.

”Konst- och kulturhistorikern Åke Livstedt tilldelas Arturpriset 2004 för sitt outtröttliga kulturhistoriska engagemang. Med folkbildarens och lärarens kunskap om historiens betydelse för framtiden har han bl.a. förnyat Nobelfestens dukning och Stockholms Konserthus textilier. Båda dessa har givit svenskt konsthantverk och konstindustri betydande uppmärksamhet”, lyder motiveringen.

Åke Livstedt undervisar vid de flesta Konsthögskolor som sysslar med form och design. Under många år har han varit recensent i Svenska Dagbladet och han skriver artiklar i tidningarna Hemslöjden och Form. Åke Livstedt sitter på stol nr 3 i Lilla Sällskapet (kring mat och design).

Arturpriset, som är uppkallat efter Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare, tilldelas personer som under det senaste året eller under en följd av år gjort särskilda insatser för att främja svensk folkkultur.

Tidigare mottagare av priset är Leif Andersson och Bo Wiberg på Hälsingegården Gammel Looks i Järvsö, professor Carl-Jan Granqvist och förra året författaren Bengt af Klintberg.

(2004-05-27)