Drömmen om San Michele

Axel Munthe – en man med stora drömmar. Sveriges genom tiderna mest internationellt framgångsrike författare med ”Boken om San Michele”. Medicine doktor vid 22 års ålder i Paris, självuppoffrande läkare bland koleraoffer i Neapel, senare livmedikus åt drottning Viktoria av Sverige. Idealist och societetsläkare. Byggherre till den storslagna egendomen San Michele på Capri. Passionerad djurvän. Europé. Hans personlighet och öde har väckt både beundran och undran. Vem var han?

Författaren Bengt Jangfeldt har tillsammans med fotografen Ingalill Snitt gjort en resa i Axel Munthes fotspår. Från Oskarshamn, där han föddes 1857, som son till en apotekare, via Uppsala till Paris, Neapel, Capri, Rom, London och Dalarna i Sverige. Slutpunkt Stockholms slott. Vintriga, ensamma promenader på borggården. Minnet av ljuset på Capri, drömmarnas mål. Ljuset som hans ögon inte tålde.

Närgånget och inlevelsefullt skildras hans miljöer och landskap i Ingalill Snitts fotografier. Bengt Jangfeldts utforskande av tidigare okänt källmaterial ställer Munthes märkliga levnad i ny belysning.

Bengt Jangfeldt & Ingalill Snitt:
Drömmen om San Michele. En resa i Axel Munthes fotspår
Albert Bonniers Förlag
176 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2001.