Nationalmuseum tar över Gustavsbergs Porslinsmuseum

Gustavsbergs Porslinsmuseum. Foto: Kjell Lööw

Gustavsbergs Porslinsmuseum. Foto: Kjell Lööw

Värmdö kommun och Nationalmuseum har nått en principöverenskommelse om att driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum ska överlåtas till Nationalmuseum. Nationalmuseum, som redan idag förvaltar samlingarna i museet, tar över driften från och med 1 april 2017. Det innebär att verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler i Torkhuset.

Samlingarna i Gustavsberg tillhör redan staten genom Kooperativa förbundets gåva i december 2000 och förvaltas av Nationalmuseum, medan Värmdö kommun hittills har ansvarat för driften av museet.

– Jag är glad över att en överenskommelse kunnat träffas, nu finns de rätta förutsättningarna för att ge full rättvisa åt en av landets finaste konsthantverks- och designsamlingar, som speglar ett viktigt skede i det svenska folkhemsbygget. Samtidigt är det mycket tillfredsställande att samlingarna och museiverksamheten kan vara kvar i Torkhuset, som är en del av den konstindustriella storhetstiden, säger Berndt Arell, överintendent vid Nationalmuseum.

Genom att Nationalmuseum tar över driften hoppas båda parterna på att skapa en mer långsiktig lösning av museiverksamheten vid Gustavsbergs Porslinsmuseum. Det innebär också att verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler i Torkhuset.

Deshira Flankör (M), ordförande i Värmdös kommunstyrelse, är nöjd med lösningen:

– Vi har min företrädare att tacka för initiativet. Det är en uppgörelse som både värnar om museet, den kulturella platsen Gustavsberg och samlingarna. På det här viset kan vi nu också fokusera på det framtida kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabrikens slutliga utformning.

Monica Pettersson (M), tidigare kommunstyrelsens ordförande Värmdö och initiativtagare till överlåtelsen håller med:

– Jag är glad över att vi har kommit överens och att museet nu, med rätt förutsättningar och en erfaren driftorganisation, kommer få en säkrare framtid. Det är också roligt att samlingarna finns kvar här i Värmdö så att våra medborgare, turister och andra besökare får ta del av det Värmdös industriella epok.

Det nya avtalet ersätter samtliga tidigare avtal och överenskommelser mellan parterna angående drift, verksamhet, övriga ansvarsfördelning samt andra frågor förknippade med Gustavsbergs Porslinsmuseums verksamhet. Det nya avtalet träder i kraft den 1 april 2017.

(2017-02-03)