Artefakter – arkeologiska ting

I boken Artefakter – arkeologiska ting ges exempel på vad dagens arkeologi kan erbjuda i detta sammanhang. I åtta fristående avsnitt, skrivna av olika författare, sätts en artefakt eller en grupp artefakter i fokus. Tankeväckande resonemang om föremåls mening och innehåll erbjuder läsaren en stund av reflektions kring tingens betydelser i människors samvaro.

En bok som genom författarna får föremålen att tala; om föremålen, om förhistorien, om nutiden och inte minst om de som studerar dem.

Anders Högberg (red):
Artefakter – arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv
Arkeologiska institutionen Lund/Stadsantikvariska avdelningen Malmö
128 sidor, häftad, illustrerad
Utkom 2000