Kungl. Musikaliska Akademien 1771–2021

När Kungl. Musikaliska Akademien bildades 1771 hade den ingen motsvarighet norr om Alperna. Under 2021 firar Kungl. Musikaliska Akademien 250 år, och som en start på firandet publicerades jubileumsboken “250. Kungl. Musikaliska Akademien 1771–2021”. Den berättar historier om akademien som tar upp nya perspektiv och ger det svenska musiklivet kontur.

Kungl. Musikaliska Akademiens jubileumsbok är det första längre historiska verk som publiceras om akademien sedan minnesskriften 1921. I en serie essäer fördjupar sig boken i en rad centrala historiska teman, varvat med vackra illustrationer och anekdoter.

– Jubileumsbokens redaktion har haft en rejäl utmaning att välja och vraka bland den enorma mängden spännande händelser inom akademiens långa historia. Slutresultatet är ett praktverk i vacker formgivning som inom ett utmanande kultur- och musikpolitiskt ramverk fångar Kungl. Musikaliska Akademiens öden och äventyr på ett alldeles utmärkt sätt, säger Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare Kungl. Musikaliska Akademien.

I boken ställs nya frågor till en anrik institution. Vad är akademiens syfte? Vilka var de stora ödesfrågorna? Hur ser akademien på jämställdhet och öppenhet för ny musik? Vilken roll har akademien spelat historiskt och vilken är dess relevans idag? Musikprofessor Mattias Lundberg tecknar bilden av en akademi som spelat en avgörande roll för det svenska musiklivet genom historiens gång. Boken skildrar hur akademien har verkat som en remissinstans för förändringar inom musiklivets alla områden och hur akademien stimulerat den musikaliska utvecklingen med b.la stipendier och priser.

Förutom Mattias Lundberg medverkar forskare inom musikvetenskap och ledamöter vid Kungl. Musikaliska Akademien. Tillsammans berättar de en historia ur två olika perspektiv – inifrån och utifrån, vilket ger det svenska musiklivet kontur och blickar in i framtiden.

Pia Bygdéus, Torbjörn Eriksson, Erik Wallrup (redaktörer):
250. Kungl. Musikaliska Akademien 1771–2021
Gidlunds förlag/Kungl. Musikaliska Akademien
Utkom 2020