För drygt tre år sedan rasade en del av Visby ringmur och det blev ett stort hål. Nu är sista stenen lagd och snart är sista putsen lagd. I veckan fick hitresta murare och forskare ta del av kunskapen. [P4 Gotland]

https://sverigesradio.se/artikel/6148122