Stockholms läns museum
11 oktober 2013 – 6 april 2014

”Ta med pengar, värdehandlingar, sjukförsäkringsbesked och fackföreningsbok samt om detta utdelats – ransoneringskort, skyddsmask och identitetsbricka” Om kriget kommer, 1961

Under en stor del av 1900-talet levde världens befolkning under hot om kärnvapenkrig, ett krig som om det blev verklighet skulle utplåna allt levande. Den 11 oktober 2013 öppnade Atombomb över Stockholm, en ny utställning som ger en bild av de hot som fanns i kalla krigets Sverige och beskriver vilken betydelse det fick för människors vardagsliv och samhället i stort.

Utställningsaffischen för Atombomb över Stockholm

Utställningen visar också på det hotade kulturarv som påminner om kalla kriget – en period som starkt kom att påverka flera generationer under förra århundradet. Kampen om atombomben utspelade sig inom politiken och i samhällsplaneringen, bland spioner, på förhandlingsbordet och i hemliga testanläggningar. Den satte sin prägel på nya strömningar inom vetenskap, konst, musik, design och arkitektur. Inom filmen och litteraturen uppstod nya apokalyptiska genrer i skuggan av hotet om kärnvapenkrig.

Genom fotografier, journalfilmer, musik, intervjuer, TV-inspelningar och föremål berättar utställningen om det neutrala Sveriges självbild och om hur civilförsvaret organiserades för att skydda invånarna i Stockholms län vid en eventuell atomattack. Genom en ljud- och ljusinstallation visas också vilka ofattbara konsekvenser det skulle få om en atombomb släpptes över Stockholm.

Utställningen lyfter även fram det kulturarv som finns kvar efter kalla kriget. Ett aktuellt exempel är det topphemliga atombombsäkra skyddsrummet Elefanten i Sollentuna som stod klart 1977 med utstuderad inredningsdesign och toppmodern teknik. Här skulle ledningscentralen för Stockholms civilförsvarsområde överleva tryckvågen vid ett eventuellt atombombsanfall. Idag är Elefanten bevarad i originalskick. En autentisk 1970-talsmiljö komplett med originalmöbler, lampor, matsal, toaletter och sällskapsrum – en av ytterst få kvarvarande civilförsvarsanläggningar i hela landet.

Med utställningen Atombomb över Stockholm vill museet lyfta fram det hotade kulturarv som påminner om kalla kriget. En period av maktlös oro för jordens undergång, som kan jämföras med dagen rädsla för miljöhotet. För första gången berättas om hur ett krig som aldrig ägde rum har satt tydliga spår i Stockholms län och dess befolkning.