Sommaren är en period då många besöker något av landets alla museer. Enligt en kartläggning som Riksförbundet Sveriges museer genomfört bland länsmuseerna sker 39 procent av alla museibesök under sommarmånaderna maj till augusti.

– Museer är ett säkert kort oavsett väderlek – är det soligt väljer man kanske ett utomhusmuseum och vid regnrusk erbjuder museerna en givande upplevelse inomhus, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Jönköpings läns museum. Foto: Moralist/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Jönköpings läns museum.
Foto: Moralist/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
De länsmuseer som hade flest besökare under sommarmånaderna 2013 var Gotlands museum, Bohusläns museum och Jamtli i Östersund.
Antalet museibesök är högt i landet. De nationella museerna ligger fortfarande i topp när det gäller landets större städer, men både de länsmuseernas och de kommunala museernas besökssiffror visar att det finns ett stort intresse från såväl turister som länsinvånare.

– Det är glädjande att så många besöker våra museer. En ny undersökning besöker sju av tio svenskar ett museum på sommaren. Under ett helår har landets museer inte mindre än 17,4 miljoner besök, säger Mats Persson.

Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn och driver utvecklingsfrågor som är viktiga för branschen. Förbundet har drygt 210 medlemmar.

Undersökningen är genomförd bland länsmuseer och bygger på museernas besöksstatistik för perioden maj-augusti 2013.

De tio mest besökta länsmuseerna sommaren 2013
1. Gotlands museum 180 221 besökare
2. Bohusläns museum 107 049
3. Jamtli Jämtlands läns museum 104 227
4. Hallands kulturhistoriska museum 68 402
5. Värmlands museum 55 736
6. Dalarnas museum 44 507
7. Regionmuseet Kristianstad 43 830
8. Jönköpings läns museum 41 108
9. Kulturparken Småland 37 370
10. Västergötlands museum 37 187