Olof Palme var en av 1900-talets ledande, mest kända och kontroversiella politiker, Sveriges enda politiker av internationell resning. Älskad och beundrad av många, hatad som få.

Olof Palme hade en sällsynt förmåga att läsa tiden och samspela med den. När han under 1950-talet anslöt sig till det socialdemokratiska partiet var det under Saltsjöbadsandans och Harpsundsdemokratins glansdagar och Olof Palme blev känd som en samförståndsinriktad politiker på partiets högerflygel.

Under 1960-talet påverkades han successivt av den tilltagande samhällsradikaliseringen, tydligast avläsbart i hans engagemang för Vietnam. Men bilden av den radikale Olof Palme är inte entydig. Under det kalla kriget var han en intellektuell soldat på västs sida

Kjell Östberg har som förste forskare haft tillgång till Palmearkivets 100 000 brev, liksom oanvänt material i National Archive i Washington.

I takt med tiden. Olof Palme 1927-1969 är del ett av två i den första heltäckande biografin om Olof Palme. Den behandlar tiden från uppväxten på Östermalm tills han blir det socialdemokratiska partiets ordförande och Sveriges statsminister. Den andra delen, När tiden vände, utkommer hösten 2008 och skildrar Olof Palmes tid som statsminister fram till hans död.

Kjell Östberg:
I takt med tiden. Olof Palme 1927-1969
Leopard Förlag
Utkom 2008

Recension i Aftonbladet och Svenska Dagbladet

Nominerad till Årets bok om svensk historia 2008.