För två år sedan kom Militär utflykt! En vägvisare till militärhistoriska sevärdheter i Sverige. Nu kommer uppföljaren, med namnet Fortsättningen! som behandlar ett stort antal besöksmål i våra grannländer Danmark, Norge och Finland.

Boken innehåller också nya resmål i Sverige, korrigeringar och en uppdaterad museiförteckning. Tillsammans omfattar böckerna över 2000 sevärdheter och platser.

Precis som i första delen ges information om besöksmålen, öppettider, vägbeskrivningar och kontaktinformation. Det finns också bakgrundsinformation i ett antal artiklar och historiska fakta om de olika ländernas militärhistoria genom tiderna.

”Boken fungerar helt självständigt och användes lämpligen för att planera dina kommande resor. Men den är alldeles utmärkt för en fåtöljresa, i lugn ro”, skriver förlaget.

Militär utflykt! utkom 2006 och kom på andra plats i omröstningen om Årets bok om svensk historia.

Leif Högberg & Jan Erik Ohlsson:
Fortsättningen! Militär utflykt. En vägvisare till militärhistoriska sevärdheter
Fort och Bunker
Utkom 2008