När själarna räknar bilar

Årsboken Kalmar län 2000 handlar om Möres förhistoria och den ökade kunskap om området som skapats i och med undersökningarna inför den nya dragningen av E22 genom södra Kalmar län.

Vi möter människor på olika platser från olika tider. Resan tar sin början när landet stiger ur havet. Vi ser de första människorna i Möre jaga och samla in sin föda. Genom tiden får vi följa bebyggelsens utveckling, hur man brukade jorden och hantverkens förändring.

Vi besöker ett stenåldershus som låg i Söderåkra, och det stora långhuset från bronsålder i Bruatorp. Vi stannar till vid en järnåldersgård i Skällby. Vid järnåldersgårdarna bredvid Mören ser vi en smed i arbete. Ett gravfält och en begravning i Kristinelund ger oss en bild av hur döden uppfattades.

Författare är de arkeologer som deltagit i E22-projektet.

När själarna räknar bilar. Glimtar ur Möres förhistoria
Meddelande från Kalmar läns hembygdsförbund och Stiftelsen Kalmar läns museum. Årgång 84
167 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000