Axel von Fersen och drottning Marie-Antoinette

Få kärlekshistorier har varit så omtalade och gett upphov till lika många rykten som den mellan den svenske adelsmannen Axel von Fersen och den franska drottningen Marie-Antoinette. Här finns alla ingredienser som skapar evig ryktbarhet: omöjlig kärlek, ädelmod, skönhet, ofattbar rikedom och makt, revolution och ond bråd död.

Axel von Fersen kom från en av Sveriges allra finaste och rikaste familjer och var en exceptionellt stilig man. Marie-Antoinette var drottning vid Europas mest lysande hov. Deras kärlek var av det obetvingliga slaget och övervann alla till synes oöverstigliga hinder.

Boken skildrar inte bara deras långa kärlekshistoria, utan är också den franska revolutionen ur den franska kungafamiljens perspektiv. Axel von Fersen var verklighetens Röda Nejlikan och lyckades sånär rädda kungafamiljen undan giljotinen.

Axel von Fersen och drottning Marie-Antoinette utkom första gången 2010 och nominerades till Årets bok om svensk historia. Denna nyutgåva är kompletterad med ett nyligen upptäckt vittnesmål om mordet på von Fersen.

Margareta Beckman är verksam som styrelseledamot för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek och som ledamot av den svenska avdelningen av Commission Internationale d’Histoire Militaire. Hon har utkommit med flera böcker, bland andra När Sveriges generalkonsul räddade Paris. En biografi över Raoul Nordling, I skuggan av giljotinen. Svenskarna i franska revolutionen och Det låg ett skimmer över Gustavs dagar … Hedvig Elisabet Charlotta och den gustavianska tiden.

Margareta Beckman:
Axel von Fersen och drottning Marie-Antoinette. 1700-talets stora kärleksäventyr
Lind & Co
Utkom 2021