Kärleken mellan Axel von Fersen och Marie-Antoinette

Få kärlekshistorier har varit så omtalade och varit upphov till så många rykten som den mellan den svenske adelsmannen Axel von Fersen och den franska drottningen Marie-Antoinette. Här finns alla de ingredienser som väcker intresse och skapar evig ryktbarhet: omöjlig kärlek, ädelmod, skönhet, ofattbar rikedom och makt, revolution och ond bråd död.

Axel von Fersen kom från en av Sveriges allra finaste och rikaste familjer och var en exceptionellt stilig man. Marie-Antoinette var drottning vid Europas mest lysande hov. Deras kärlek var av det obetvingliga slaget och övervann alla till synes oöverstigliga hinder.

Boken fokuserar på relationen mellan Axel von Fersen och Marie-Antoinette. Men den skildrar inte bara deras långa kärlekshistoria, utan är också en spännande och annorlunda skildring av franska revolutionen ur den franska kungafamiljens perspektiv. Axel von Fersen var verklighetens Röda Nejlikan och lyckades sånär rädda kungafamiljen undan giljotinen.

Det här är första gången någonsin som en forskare har fått tillstånd från franska riksarkivet att läsa Marie-Antoinettes kärleksbrev i original. Det har gjort att det är en annan bild än den gängse som här framträder av den legendariska drottningen. Margareta Beckman har lyckats tränga bakom karikatyrbilden och drottningvärdigheten och hittat kvinnan Marie-Antoinette.

Margareta Beckman har under många år varit chef för Krigsarkivets forskningsbibliotek. Hon är numera verksam bland annat som styrelseledamot i Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Hon har skrivit bland annat Jean-Baptiste Bernadotte. Från revolutionssoldat till svensk kronprins och Under svensk fana! Royal Suèdois. Svenskt regemente i fransk tjänst 1690-1791.

Margareta Beckman:
Axel von Fersen och drottning Marie-Antoinette
Fischer & Co
Utkom 2010

Nominerad till Årets bok om svensk historia 2010.