Berättelser om gamla och nya yrken samlas inlas in

Yrkesberättelser

Arbetets museum i Norrköping startar nu en insamling av berättelser för att dokumentera arbetslivet förr och nu. Museet söker personliga berättelser från människor som har haft ett yrke som inte längre finns, eller tvärtom – människor som arbetar inom en helt ny bransch.

På allt fler områden ser digitala verktyg och robotar ut att ta över uppgifter i arbetslivet. Samtidigt dyker det hela tiden upp jobb som erbjuder nya tjänster. Vilka yrken har försvunnit med ny teknik och ändrade vanor och vad gör människor idag för att försörja sig? Det hoppas Arbetets museum får svar på i sin nya insamling av personliga berättelser från arbetslivet.

– Vi är nyfikna på vad människor gjorde och gör på sina jobb. Vad sysslar en bloggare med när han eller hon inte sitter vid datorn, och vad gjorde en stins utöver att stå på perrongen när tågen kom? Vi tror det finns massor av intressanta berättelser om olika yrken som vi hoppas människor vill dela med sig av, säger Andreas Nilsson, samlings- och forskningskoordinator på Arbetets museum.

Museets skrivupprop riktar sig både till dem som haft ett yrke som försvunnit och dem som jobbar med något nytt som inte funnits tidigare. Insamlingen görs tillsammans med föreningen Liv i Sverige. Ett urval av bidragen som kommer in ska publiceras i en antologi. Boken ska röst åt personliga erfarenheter, men förhoppningsvis även visa vad som är nytt i arbetslivet och vad som kan vara sig ganska likt.

– Tillsammans hoppas vi bidragen ger en bild av hur samhällets förändras. Samtidigt är kanske människors drömmar och drivkrafter ganska lika över generationer, liksom stoltheten över sin yrkesskicklighet eller hur tuffa arbetsvillkor påverkar, säger Andreas Nilsson.

Insamlingen pågår fram till 30 juni 2017. Arbetets museum samarbetar med landets alla 1 500 arbetslivsmuseer för att nå ut brett till personer med gamla yrken. Uppropet ska även spridas till olika intresseorganisationer för exempelvis nya digitala branscher.

(2017-03-23)