Kunskap om historiska orglar räddas

Orgelforskare vid Göteborgs universitet skall bygga upp en unik databas över historiska svenska orglar. Syftet med projektet är att kartlägga och rädda en viktig del av det svenska kulturarvet.

– De historiska orglarna är en unik del av kulturlandskapet. Eftersom vi i Sverige under lång tid har varit förskonade från krig finns en stor del av detta kulturarv fortfarande kvar, säger Johan Norrback, föreståndare vid Göteborg Organ Art Center vid Göteborgs universitet.

Det viktigaste är att insamlandet av data hjälper till att bevara detta unika svenska kulturarv åt eftervärlden. Totalt kommer den nya databasen att rymma runt 30 000 objekt. I databasen kommer bland annat att ingå unikt forskningsmaterial från 1700-talet från de första dokumentationerna av historiska orglar.

Databasen kommer att innehålla dels teknisk och historisk information, men också information om personer som kan knytas till orglarna. Redan idag finns över 200 orglar, 870 dokument och 1900 personposter listade.

– Informationen i databasen kan användas för att undersöka influenser inom orgelbygget i Sverige. Vilka kontakter orgelbyggarna till exempel hade över Östersjön och var de lärde sig sitt hantverk, säger Johan Norrback.

Databasen kan också hjälpa antikvarier när de ska bedöma om historiska orglar skall renoveras.

– Det viktigaste är att insamlandet av data hjälper till att bevara detta unika svenska kulturarv åt eftervärlden, säger Johan Norrback.

Vetenskapsrådet finansierar projektet med 4,3 miljoner kronor över tre år. Pengarna ingår i en större satsning på databaser som omfattar över 53 miljoner kronor.

(2008-03-05)