Historiker leder kommittén om svensk kulturkanon

Regeringen har utsett professorn och historikern Lars Trägårdh till ordförande i den kommitté som ska ta fram en svensk kulturkanon. Allmänheten uppmanas att komma med förslag på vilka verk som ska ingå.

”Syftet är att göra svensk kultur tillgänglig för fler. En svensk kulturkanon ska vara ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering”, skriver regeringen.

Lars Trägårdh är historiker och har sedan 1970 mest varit bosatt i USA. Sedan 2010 bor han återigen i Sverige och har varit professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Sedan mars 2023 är han gästprofessor vid Uppsala universitet.

– Sverige är på många sätt extremt. Vi har på många sätt förnekat existensen av en svensk kultur, sa Lars Trägårdh under regeringens presskonferens.

Arbetet med att välja ut de verk som ska ingå i en svensk kulturkanon ska bedrivas i fristående expertgrupper med kompetens inom respektive område. Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 31 augusti 2025.

(2023-12-21)