Bibliotek och arkitektur

Runt om i världen byggs just nu många nya bibliotek och äldre biblioteksbyggnader anpassas till en förändrad verklighet. I samband med invigningen av Kungl Tekniska Högskolans huvudbibliotek i maj 2002 släppte Arkitekturmuseet antologin Bibliotek och arkitektur – byggnader, rum, samlingar.

Boken har författats av ett trettiotal nordiska bibliotekarier och arkitekter och är disponerad i tre avsnitt – byggnader, rum, samlingar. Inom denna ram utvecklas ett samtal över gränserna som skiftar mellan dåtid, nutid och framtid.

Avsnittet om byggnader omfattar såväl redovisning av historiska projekt som aktuell projektering och polariteten öppenhet – slutenhet präglar flera författares syn på modern biblioteksarkitektur.

I rum finner man både inredningsarkitektens engagerade redogörelse för en restaurering med varsam hand och uppsatser som ger uttryck för frustration över en bristfällig dialog mellan arkitekter och bibliotekarier.

Avsnittet samlingar omfattar såväl texter som vittnar om bibliotekariers passionerade förhållande till skatterna i det egna biblioteket som bidrag inriktade på databaser och informationssökning på Internet.

Boken riktar sig – enligt Arkitekturmuseet – till bibliotekarier och arkitekter men också till beslutsfattare på olika nivåer som har att ta ställning till utformning av bibliotek.

Magdalena Gram (redaktör):
Bibliotek och arkitektur – byggnader, rum, samlingar
Arkitekturmuseet
287 sidor, häftad, illustrerad.
Utkom i maj 2002.