Vikingatidens härskare

Var vikingarna vildsinta och farliga krigare som reste på plundringståg i mäktiga skepp? Vilka var vikingatidens härskare? Vad är sanning och vad är myt?

Arkeologen Anna Lihammer tar avstamp i de gamla myterna om vikingatiden för att sedan berätta om den komplexa, spännande och mångskiftande värld som den tidens människor levde i. Hon presenterar härskarnas gods, gravar och religion. Utgrävningar har visat att de rikast smyckade gravarna i Skandinavien gravar med guld, silver och härskarsymboler ofta var avsedda för kvinnor. De fantastiska gravfynden ligger till grund för de nya bilder av vikingatidens makthavare som lyfts fram i boken.

Vikingatidens härskare handlar om hur vikingatidens människor bodde och levde, om deras vänner och fiender, om deras resor i väster- och österled men också om deras världsbild och hur de utövade sin makt.

Anna Lihammer är fil.dr i historisk arkeologi. Hon disputerade 2007 vid Lunds universitet med avhandlingen Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien som handlade om vikingatid och tidig medeltid. Hon har även skrivit boken Arkeologiska upptäckter i Sverige.

Anna Lihammer:
Vikingatidens härskare
Historiska Museet/Historiska Media
Utkom 2012