Rösträttskampens sånger går att lyssna på igen

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt håller möte i Strängnäs 1916. Okänd fotograf

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt håller möte i Strängnäs 1916. Okänd fotograf

De sånger som hörde till den svenska rösträttsrörelsen i början av 1900-talet har fallit i glömska, men nu arbetar Marita Rhedin, lektor vid Göteborgs universitet, med att kartlägga vilka sånger som sjöngs. De har också spelats in i hennes kör.

Lyssna till inslag på Vetenskapsradion

(2021-09-06)