Stockholms glömda vrak kartläggs i nytt forskningsprojekt

Marinarkeolog från Vrak – Museum of Wrecks vid ett av vraken i Djupasund. Foto: Jim Hansson/SMTM

Foto: Jim Hansson/Statens maritima och transporthistoriska museer

Runt om i Stockholms skärgård vilar mängder av örlogsskepp bortglömda på havets botten. Dessa ska nu kartläggas i ett rekordstort forskningsprojekt vid Stockholms universitet.

– Vraken utgör ett stort, i många fall outforskat och världsunikt material, säger Leos Müller professor vid historiska institutionen på Stockholms universitet.

Läs artikeln på Dagens Nyheter

(2021-02-25)