Bildberättelser från Malmberget belönas

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj går i år till Engelska pojkar och flickor, en grupp på 20 personer som var unga i 1940-talets Malmberget. De har tillsammans velat dokumentera hur gruvarbetarfamiljerna levde i området som kallas för Engelska. Deras bilddokumentation och berättelser har resulterat i en dvd-film och skall även bli en bok så småningom.

Gruppen har under några år samlat in bilder och berättelser från familjerna. I samarbete med en fotograf har bilderna överförts till en dvd som berättar historien om hur det var att vara ung i Malmberget under 1940-talet.

– Vi har gjort efterforskningar från Simrishamn i söder till Treriksröset i norr. Det är fantastiskt roligt med den här typen av uppskattning, säger Roland Holmgren, en av de fyra pristagarna som mottog medalj och diplom.

ngemar Marklund, en av 20 förtjänstmedaljörer tar emot diplom från riksantikvarie Inger Liliequist.Foto: Eva Fadeel
Ingemar Marklund, en av 20 förtjänstmedaljörer tar emot diplom från riksantikvarie
Inger Liliequist. Foto: Eva Fadeel

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj går till den person/personer, organisation eller förening som gjort något särskilt och minnesvärt för kulturarvet och kulturmiljövården. Den delas ut under Riksantikvarieämbetets årliga Höstmöte. Motiveringen för 2010 års förtjänstmedalj lyder: ”I en tid av stora samhällsförändringar har gruppen skapat intresse för historia och sammanhang i Malmberget”.

– Det är tragiskt att gruvan vi lever av äter upp samhället. Samtidigt är det världens möjlighet för framtiden att bevara lite av den gamla kulturen och några byggnader, det är det vi kämpar för, säger Roland Holmgren.

Malmberget är i likhet med Kiruna drabbat av att marken under samhället brister på grund av gruvbrytningen. Engelska ligger inom det avspärrade risk- och rasområde som sedan decennier breder ut sig i centrala Malmberget.

– Mot bakgrund av detta känns det extra roligt att uppmärksamma den här gruppen av eldsjälar som kämpar för att skapa något positivt för framtidens invånare i Malmberget, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

(2010-11-17)