Myndigheten Svenskt biografiskt lexikon flyttas in i Riksarkivets organisation från den 1 januari 2009. Det har regeringen beslutat. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/biografiskt-lexikon-flyttar-till-riksarkivet/