Birger jarl – en härskare i närbild

Birger jarl - en härskare i närbild

Västergötlands museum
14 mars – 30 september 2010

I Västergötland finns många spår av Birger jarls verksamhet och detta har Västergötlands museum valt att sätta fokus på i utställningen om jarlen. Pergament, sigill och mynt visar olika sidor av Birger jarls maktutövning i landskapet.

Ingen annan person har blivit så nära förknippad med sin yrkestitel som Birger Magnusson – vår siste jarl. Trots att det är 800 år sedan han föddes är han fortfarande en av de mest kända svenskarna i historien. En sådan person väcker förstås nyfikenhet och i utställningen vill vi visa upp olika bilder av Birger jarl.

I entrén till utställningen möts besökaren av en docka som är uppklädd så som en herremans kunde vara på 1200-talet och Birgers familjebakgrund presenteras i ett släktträd. Öppningen av Birger jarls grav i Varnhem 2002 och de osteologiska analyserna ägnas en särskild del. Där visas även de tänder som användes för DNA-analyser av personerna i graven.

I en annan del berättas om stenansiktet i Varnhem – Sveriges äldsta porträtt – som antas vara en samtida avbildning av Birger jarl. Vi får också se ett pergament rörande Gudhems kloster som undertecknats av Birger, och därtill mynt och myntningsunderlag från jarlens egen myntverkstad i Lödöse.

Vidare presenteras olika platser i Västergötland med anknytning till jarlen för att locka till resor i Birger jarls fotspår. Mitt i rummet finns en liten biosalong. Där kommer två filmer att visas, dels en dramatiserad 15 minuter lång film om Birger jarl och hans liv, dels en 20 minuter lång film om Varnhem.