Elva fritidsbåtar k-märkta av Sjöhistoriska museet

Motorkryssaren Salt. Foto: Lars Olsson

Motorkryssaren Salt. Foto: Lars Olsson

Äldre fritidsbåtar ett flytande kulturarv som syns längs kust och stränder i hela landet under sommaren. Sjöhistoriska museet har nu k-märkt ytterligare 11 båtar. Bland de kulturhistoriskt värdefulla båtarna finns 101-åriga Vift på Ekerö. Och med hemmahamnar i Dalarna finns Christina från 1920 och Siv, byggd i Tellberg 1931. Sedan 2009 har 135 båtar blivit k-märkta.

Under folkhemmets 1900-tal ökade antalet fritidsbåtar i Sverige snabbt. Idag är det ett av världens båttätaste länder. Båtlivet har blivit en del av den moderna historien och de äldre fritidsbåtarna en viktig del av kulturarvet. Ett kulturarv som ger spännande perspektiv på både samhälls- och teknikutveckling

– Den stora blandningen av båttyper är tydlig den här gången. Här finns å ena sidan exklusiva salongsmotorbåtar från 1910 och -20-talen, samtidigt som långedragsjullen från tidigt 1960-tal berättar om ett mycket bredare seglarintresse, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Till de k-märkta segelbåtarna hör den eleganta kustkryssaren Ballerina ritad av Olle Enderlein. Här finns även segelbåten Wonitopa, som har goda kappseglingsegenskaper och som varit Vättern trogen i femtio år.

– Syftet med k-märkningen är att ge uppmärksamhet och uppskattning gentemot de människor som satsar både tid och pengar på att vårda och använda äldre fritidsbåtar, säger Fredrik Blomqvist.

Sjöhistoriska museet har omfattande samlingar av originalbåtar, ritningar, fotografier och andra föremål kopplade till båtlivshistorien. Men en stor del av kulturarvet är privatägt. Det vårdas och hålls flytande av ideella krafter.

För att öka medvetenheten kring bevarande av äldre båtar införde Sjöhistoriska k-märkning 2009. Det är en kulturhistorisk värdering som bygger på en ömsesidig frivillighet från museets och ägarens sida.

På samma sätt som k-märkta fartyg under vissa betingelser fått reducerade hamnavgifter är förhoppningen att k-märkta fritidsbåtar kan ges förmåner av till exempel båtklubbar, varv, hamnar, kanaler och därigenom bidra både till att synliggöra ett viktigt och vackert kulturarv och till attunderlätta brukande och bevarande.

De elva senaste k-märkta båtarna är kustkryssaren Ballerina (1952), motorbåten Bibie (1935), salongsmotorbåten Christina (1920), långedragsjullen Ella-Stina (1962), snipan Gudrun (1923), motorbåten Relda (1938), passbåten Siv (1931), salongsmotorbåten Vift (1916), motorseglaren Havsörn II (1936), motorkryssaren Salt (1938) och segelbåten Wonitopa (1956).

(2017-06-21)