Bondedagbok från Ingarö 1860–1914

Bokomslaget

I slutet av 1970-talet samlade och registrerade Nordiska museet bondedagböcker från hela Sverige. I Svenska bondedagböcker. Ett nationalregister finns 78 dagböcker presenterade. En bondedagbok innehåller anteckningar nedtecknade av bönder, torpare eller andra personer verksamma inom jordbruket.

Axel Ludvig Wennberg var en av dessa bönder. Det var i samband med flytten till Ingarö som han började göra noteringar, om stort och smått, om vardag och fest. Axels tolv dagböcker, i olika storlek och med olika utseende, finns arkiverade under namnet ”Ingarödagboken 1860–1914” och är den enda skärgårdsdagboken i registret från denna tid.

Barbro Maassen har av och till i trettio år, vid sidan av sitt arbete som lärare, studerat dagböckerna och Ingarös historia. I Lerkan Siöng alla dagar & förliden gårdag hittade jag blåsippor i knopp får läsaren följa Axel Wennbergs vuxna liv.

Barbro Maassen:
”Lerkan Siöng alla dagar & förliden gårdag hittade jag blåsippor i knopp”. Ingarödagboken 1860–1914
Kulturhistoriska Bokförlaget
Utkom 2019