Svenska hjälparbetare under första världskriget

Bokomslaget

År 1915 skickade Svenska Röda Korset ut friherrinnan Anna Linder och akademikern Sven Hedblom till Ryssland och Sibirien. Uppdraget var att lindra nöden och lidandet för krigsfångarna från Tyskland och Österrike–Ungern. För varje dag släcks nämligen alltfler liv i lägren av kylan, svälten, smutsen, farsoterna.

Linder och Hedblom följdes så småningom av 75 andra svenska delegater och över 1 000 järnvägsvagnar med nödhjälp. I hundratals läger under tsartiden, revolutionerna och inbördeskriget bidrog svenskarna till fångarnas överlevnad. Samtidigt anklagades de för tyskvänlighet och spioneri, arresterades och hotades till livet. Alla svenskar kom inte hem.

I Krigets fångar och änglar berättas ett stycke svensk historia som tidigare inte skildrats i närbild. Det var genombrottet för Sveriges och Svenska Röda Korsets internationella hjälpverksamhet. Utan neutraliteten hade den inte blivit av.

Per Allan Olsson har tidigare arbetat som journalist, dramaturg och internationell Röda kors-delegat. Tidningsbanan omfattar Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Kvällsposten.

Per Allan Olsson:
Krigets fångar och änglar. Svenska hjälparbetare under första världskriget
Historiska Media
Utkom 2018