Kategori: Böcker

Historiker berättar om 21 årtal

Tjugoen historiker berättelser om människor och händelser med förankring i specifika år mellan 1250 och 1983. De leder läsaren bakåt och framåt i tiden, visar vägen till större historiska sammanhang och låter oss ta del av diskussioner i sockenstugan, av maktkamp på samhällets högsta politiska nivå, av baler i 1800-talets Stockholm och av modern träningskultur.

Läs mer

Havets bildspråk – galjonsfigurer och symboler

På Engelsbergs bruk finns en ovanlig maritim samling bestående av ett fyrtiotal galjonsfigurer, utsmyckningar och andra dekorativa inslag som berättar många historier om livet till sjöss. Denna antologi presenterar ett antal infallsvinklar på de många symboler och konstnärliga uttryck som finns på fartyg, tillsammans med nytagna foton och ny kunskap om galjonsfigurerna.

Läs mer

Järnets roll i samhällsförändringen under vikingatid och medeltid

Vikingatiden och tidig medeltid kan ses som tiden då människor från Skandinavien äntrade den globala scenen. Vid sidan av de våldsamma vikingatågen bidrog skandinaverna i utvecklingen av konsten att framställa och bearbeta järn. Boken Iron and the transformation of society beskriver hur stål under vikingatiden bidrog till att forma ett nytt samhälle.

Läs mer

Svensk underrättelsetjänst från Erlander till Bildt

Hemligstämplat handlar om alla de svenska hemligheterna från det kalla kriget. Boken bygger på tidigare hemligstämplade dokument och mycket berättas för första gången. Vad var det egentligen som hände under det kalla kriget och åren därefter? Vad gjorde landets politiska ledning – öppet och i hemlighet? 

Läs mer

Annonser

Dagens datum

Den 16 januari 1940 kom de första finska krigsbarnen till Sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!