Kategori: Böcker

Den svenska industrins segertåg 1945–1965

Decennierna efter andra världskrigets slut innebar att ett möjligheternas fönster öppnade sig för det svenska näringslivet, särskilt för tillverkningsindustrin som var orienterad mot export. Den svenska industrins segertåg 1945–1965 är en analys av denna utveckling, och tecknar samtidigt en bild av det svenska samhället i stort under de första efterkrigsdecennierna.

Läs mer

Göteborgs stads namnberedning 1919–2019

Förra året fyllde Göteborgs stads namnberedning hundra år och firade det med en jubileumsskrift. Den lyfter fram namnberedningens arbete som bedrivits av engagerade personer under 100 år. Här återges också exempel på historien bakom namn på tio centrala gator samt tio centrala platser och torg, kompletterade med historiska fotografier ur Göteborgs stadsmuseums fotoarkiv.

Läs mer

Sverige i Jerusalem

Länge var Jerusalem en svårtillgänglig landsortshåla bland bergen. Ändå lockade den svenskar till besök. Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf och Sven Hedin var bara några av dem som under strapatser tog sig till den heliga staden. Sverige i Jerusalem följer stadens utveckling genom svenskarnas ögon. Ett konsulat öppnades, Svenska Jerusalemsföreningen startade skola och sjukhus. Sverige syntes.

Läs mer

Den ryska attacken mot Umeå 1714

Den 18 september 1714 gick en rysk galärflotta in i Umeälven. För att undvika massaker flydde svenskarna från Umeå. Femton timmar senare stod staden i lågor. Det var inget mindre än en katastrof som drabbat umeborna. Praktiskt taget inget fanns kvar av stadens byggnader: bostäder, ladugårdar, stallar, bodarna nere vid älven och andra förrådsbyggnader innanför tullstaketet.

Läs mer

Guidebok till Eriksgatan i Uppland

Upptäck Upplands historia genom att följa vägarna som de medeltida kungarna red för att bli accepterade som regenter. I sex etapper från Mora stenar utanför Uppsala till Hjulsta vid Mälaren, samt från Östanbro till Biskopskulla kyrka, beskrivs viktiga historiska skeenden och 39 lokala sevärdheter.

Läs mer

Kalmarunionen

I juni 1397 såg drottning Margareta sin adoptivson krönas och inta tronen som Erik av Pommern, kung av Sverige, Norge och Danmark. Därmed fullbordades det som var hennes livsverk, Kalmarunionen. Bakom händelsen låg en lång process, kantad av krig och intriger, där Margareta skrev in sig i historieböckerna som en av våra starkaste och framgångsrikaste monarker.

Läs mer

Malet, sågat och stampat i Västra Götaland

Vind- och vattenkraft har varit viktiga förutsättningar för livet i Västra Götaland genom århundraden, och många kvarnar, sågar och stampar finns fortfarande kvar även om de inte längre används. Skriften Malet, sågat och stampat i Västra Götaland lyfter fram byggnaderna och bevarar deras berättelse.

Läs mer

Den nya medeltida stadsdelen på Södermalm

Den här rapporten handlar om de undersökningar Arkeologikonsult gjorde på Södermalmstorg under åren 2013–2015. Utgrävningarna förändrade på flera vis synen på Stockholms historia eftersom det visade sig att där fanns en bortglömd och av stadsforskningen förbisedd stadsdel med rötterna i tidigt 1300-tal.

Läs mer

Blockpolitiken i Sverige 1971–1982

När enkammarsystemet infördes 1971 fanns ett embryo till ett borgerligt block och det fanns en socialdemokratisk regering som var beroende av stöd från VPK om de borgerliga partierna stod eniga mot regeringen.
Boken Blockpolitikens vara eller inte vara följer utvecklingen under de första fyra, parlamentariskt mycket dramatiska, valperioderna av enkammarriksdagen.

Läs mer

Sveriges medeltid

Historieprofessorn Dick Harrison har skrivit en bok om Sveriges medeltid och det svenska rikets framväxt. Det är en dramatisk historia som sträcker sig från sen järnålder till Gustav Vasas trontillträde. I Sveriges medeltid skildras vårt lands tidiga kungar och mäktiga män, men även böndernas, kvinnornas och köpmännens vardag och levnadsvillkor.

Läs mer
Loading

Annonser

Dagens datum

Den 29 februari 1720 abdikerade drottning Ulrika Eleonora till förmån för sin make Fredrik av Hessen.