Kategori: Böcker

Det dramatiska 1980-talet

1980-talet inleddes med mycket spända relationer mellan USA och Sovjetunionen, nådde en vändpunkt vid mitten av årtiondet då Michail Gorbatjov slog in på en ny politisk väg och avslutades den dramatiska hösten 1989 då det kommunistiska östblocket upplöstes. Det kalla kriget tog slut. Boken fångar också in musiken, modet, frisyrerna, maten, sporten och populärkulturen.

Läs mer

Köpmansfursten Herman Petersens arv

Köpmansfursten Herman Petersen var en av de förmögna handelsmän under 1700-talet som kallades skeppsbroadeln. De flyttade in i den gamla maktens stadspalats och uppförde praktfulla herresäten på landsbygden. Arvet efter Petersen består av säteriet Erstavik och Petersenska huset i Gamla stan i Stockholm samt av välbevarade agrara miljöer.

Läs mer

Vasastan – en urban hembygd

Vasastan – en urban hembygd undersöker vad som utmärker stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm med hjälp av historiska texter, skönlitterära gestaltningar och personliga minnen. Berättelserna är skrivna av personer med olika anknytning till stadsdelen runt millennieskiftet.

Läs mer

Växjö stift 850 år

Växjö stift leder sina traditioner tillbaka till S:t Sigfrid på 1000-talet. Dess förste biskop nämns omkring 1170. I 15 tematiska kapitel speglas stiftets liv och förhållanden under 850 år. Från att ursprungligen ha bestått endast av det lilla folklandet Värend har det flera gånger utvidgats till att i dag omfatta nästan hela Småland och Öland.

Läs mer

Människor, makt och gudar under 14 000 år

Jonathan Lindström låter den senaste arkeologiska och historiska forskningen förenas i en myllrande bild av Sverige under 14 000 år. Sveriges långa historia är en skildring av migrationer, kolonisationsprojekt, träluppror och tidigare okända bronsåldersriken, handelsvälden och stora slag.

Läs mer

Annonser

Dagens datum

Den 22 maj 1968 tog den sista kullen studenter sin studentexamen genom de prov som funnits sedan 1864.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!