Kategori: Böcker

Vårt sverigefinska Haninge 1971–2021

Ett halvt sekel av sisu tecknar femtio år av sverigefinsk hembygdshistoria, från arbetskraftsinvandringen till dagens minoritetsstatus. Haninge har en stor sverigefinsk minoritet och är en av få kommuner med finskspråkiga klasser. Det finns engagerade föreningar, politiker och medborgare. Men det har varit en kontinuerlig kamp för språk och rättigheter under alla år.

Läs mer

Drottning Sofias liv

År 1857 giftes prinsessan Sofia av Nassau bort med den svenske hertigen Oscar av Östergötland. Föga anade någon av dem att de femton år senare skulle sitta som kung Oscar II och drottning Sofia på de förenade kungarikena Sveriges och Norges tron. Sofia var en drottning som alltid fanns vid kungens sida – som råd­givare och osviklig partner.

Läs mer

Skolagans historia

I Skolagans historia och pedagogik redogörs för styrningen av den tidigmoderna skolans vardag. Genom studier av lagtexter och pedagogiska skrifter visar han hur social och sedlig fostran, ordningsfrågor och våldsbruk utgjorde centrala delar av skolans uppdrag. Dessutom belyses hur skolagan knöt an till ett pedagogiskt och didaktiskt tänkande och hur detta förändrades under perioden.

Läs mer

Judarnas historia i Sverige

Intresset för och forskning om judarnas historia i Sverige har ökat avsevärt under de senaste decennierna, men ett översiktsverk har länge saknats. I den här boken ges en sådan helhetsbild. Vi möter enskilda judar men får också veta hur judiska församlingar och andra organisationer vuxit fram och relaterat till det omgivande majoritetssamhället.

Läs mer

Minnen från mitt vistande i Afrika 1826–1829

Julius Lagerheim tjänstgjorde som svensk-norsk generalkonsul i Alger 1826–1829, just innan staden intogs av franska trupper och koloniseringen av landet började. Hans berättelse utgör ett fängslande vittnesmål om det kritiska diplomatiska läget, om landet och dess invånare, om konflikter och nöjen, fest och vardag, och mycket mer. Men först och främst gäller det en upplyst nordeuropés möte med en främmande och exotisk kultur.

Läs mer

Annonser

Dagens datum

Den 23 oktober 1384 invigdes Vadstena kloster.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!