Kategori: Böcker

Kung Knut Eriksson och penningarna

Vid tiden för Knut Erikssons död 1196, eller något senare, begravdes en ung man med en mängd silvermynt i Skänninge. Myntfyndet är ur flera perspektiv ett viktigt bidrag till vår tidigmedeltida historia, och i boken beskrivs alla mynt funna i graven, dessutom alla kända penningar utgivna under kung Knuts regering,

Läs mer

Sockenbarnet August Theodor och hans samtid

I boken Spår av ett liv får vi möta en pojke som på 1860-talet blev sockenbarn i Lovö socken väster om Stockholm: August Theodor Blomqvist. Hela sitt liv levde han på platser i Stockholms närhet. I berättelsen relateras hans livsöde till större samhällsförändringar i Sverige och Stockholm under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet.

Läs mer

Rosenlunds herrgård

Mot slutet av 1700-talet etablerade familjen Posse herrgården Rosenlund strax öster om Jönköping. I boken ger experter på Jönköpings läns museum sina perspektiv på herrgårdsmiljön genom tiderna. Genom ­arkeologiska utgrävningar, sökande i arkiv, byggnadsarkeo­logiska undersökningar, kart­studier och samtal med tidigare ägares släktingar visas en ny bild av herrgården.

Läs mer

Bromma flygplats

År 1936 invigdes Sveriges största och modernaste flygplats: Bromma flygplats. Här berättas flygplatsens historia, alltifrån planering, arkitektförslag och vad som hänt under decenniernas gång. Bromma flygplats har en känslomässig betydelse för resenärer, flygentusiaster och kulturhistoriker, men ger inte riktigt samma positiva återsken hos närboende i villor och flerfamiljshus.

Läs mer

Daljunkern och Nils Sture

År 1527 framträdde i Dalarna en ung man som uppgav sig vara Nils Sture, äldste son till den tidigare riksföreståndaren Sten Sture d.y. Hans mål var att störta Gustav Vasa, men revoltförsöket misslyckades. Han fängslades senare i Rostock, dömdes till döden och avrättades för uppror och för att ha uppträtt under falsk identitet. I denna skrift undersöks om den s.k. Daljunkern var en bedragare eller den han uppgav sig för att vara.

Läs mer

Kompetens i museisektorn

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och anställda. Att utveckla museernas arbete i samklang med deras samhällsuppdrag kräver ett medvetet underhåll av personalens kompetens, grundat i de anställdas kunskaper om museets samlingar och färdigheter att interagera med besöksgrupper och samarbetsparter.

Läs mer

Oscar II fort

Oscar II fort utanför Göteborg byggdes 1899–1907. Fortet. Boken om Oscar II fort berättar om tillkomsten och hur fortet fungerade under de två världskrigen. Men här finns också berättelsen om officerarna, manskapet och beväpningen.

Läs mer

Nazismen i flottan och örlogsstaden Karlskrona

Den gängse bilden är att Karlskrona alltsedan 1930-talet varit ett fäste för nazismen i Sverige, och att de nationalsocialistiska idéerna först fick spridning genom officerare i den svenska flottan. Historikern Harry R:son Svensson anser att detta inte stämmer och att det är en myt att Karlskrona skulle ha varit ett nazistfäste.

Läs mer

Churchills attentat i Sverige

Den 19 april 1940 grep svensk polis den brittiske affärsmannen Alfred Rickman som misstänks vara ledare för en brittisk sabotageliga i Sverige. Den s.k. Rickmanligan hade som mål att utföra attentat mot tyska intressen på svensk mark. Under den följande rättegången avslöjades chockerande detaljer om ligans långt framskridna planer – till och med datumet var redan bestämt.

Läs mer

Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen 1960–1980

Under 1960- och 70-talen skedde en dramatisk ökning av den kvinnliga arbetskraften på den svenska arbetsmarknaden. En viktig drivkraft i utvecklingen och omdanandet av familj och arbetsliv var den statliga arbetsmarknadspolitiken. Hemmafruarna skulle ”aktiveras”, ta anställning och den manliga försörjarmodellen skulle fasas ut. Men hur gick det till när kvinnorna skulle lockas till förvärvsarbete istället för hemarbete?

Läs mer
Loading

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Dagens datum

  • Den 20 juli 1656 segrade Karl X Gustav i tredagarsslaget vid Warszawa.