Kategori: Böcker

De karolinska kronprinsarnas lärare och undervisning

Hur utbildades blivande kungar som Karl XI och Karl XII för att få de ideala kungliga dygderna? Idéhistorikern Andreas Hellerstedt beskriver de tankar om bildning, fursteuppfostran och statskonst som formulerades i Sverige under andra halvan av 1600-talet. Studien ger en ny bild av samtidens vurm för kungligt envälde.

Läs mer

Stadsdelen Söder i Jönköping

Stadsdelen Söder – ibland kallad Torpa – i Jönköping växte fram under 1900-talet och den kan på många sätt illustrera den allmänna bebyggelseutvecklingen under hundra år. I denna antologi har tre studier samlats som behandlar var sin epok i Söders historia.

Läs mer

Svenska flygare mot Hitler

Över ett dussin svenskar lyckades trots många hinder bli flygare på brittisk sida under andra världskriget. De upplevde några av 1900-talets största flyghistoriska milstolpar i strid mot tyska Luftwaffe, liksom fantastiska äventyr på marken. Vi får också möta tre svenska kvinnor som kom att spela viktiga men bortglömda roller för flygutbildning och flygledning.

Läs mer

Huspriser i Stockholm 1420–2020

Den kraftiga prisuppgången på fastigheter i Sverige sedan 1990-talet är långt ifrån unik. Under exempelvis första halvan av 1600-talet växte Stockholm kraftigt och den starka tillväxten påverkade i högsta grad fastighetspriserna redan då.
Fastighetsprisindex från olika sekler visar dessutom att huspriserna år 2000 realt var något lägre än hundra år tidigare.

Läs mer

Annonser

Dagens datum

Den 28 januari 2002 dog författaren Astrid Lindgren.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!