Kategori: Böcker

Fem svenska politiska projekt 1809-2019

När idéhistorieprofessorn Svante Nordin försöker skildra de fem största politiska kliven under Sveriges senaste 200 år frapperas man av hur varje nytt kliv som tagits varit en protest mot det föregående, samtidigt som varje kliv gjort samma anspråk på att vara toppmodernt. I Sveriges moderna historia öppnar han för nya tolkningar av Sverige, av moderniteten och av historien.

Läs mer

Kungar och drottningar i Sverige

Boken presenterar svenska regenter från Gustav Vasa fram till dagens kungahus. Som en bakgrund till kungatexterna ges även en kortfattad svensk historia – från istid till Spotify – och en presentation av de elva kungliga slotten. Stort utrymme ägnas dagens kungafamilj.

Läs mer

Ny lärobok i släktforskning

Nu finns en lärobok för alla som släktforskar med ArkivDigital: Släktforskning på riktigt av Håkan Skogsjö. Boken är en vägvisare som guidar från de första stegen till de avancerade metoderna ur ett ArkivDigital-perspektiv. Det är företagets programvara som hela tiden används och förklaras och som alla exempel utgår från.

Läs mer

Sjukvårdens utveckling från medeltid till nutid

Boken En kamp för livet belyser vårdhistorien genom att presentera personer, idéer och olika former av praktik. Där finner man spektakulära framgångar men också djupa konflikter mellan olika vetenskapliga, kulturella, ekonomiska och politiska krafter. Det ledande perspektivet är primärvårdens, det vill säga den nivå där de hjälpsökande och vårdgivarna först möts.

Läs mer

Kvinnors röster i arkiven

På våren 1919 klubbade Sveriges riksdag igenom beslutet om allmän och lika rösträtt. En lång rösträttskamp gav äntligen resultat och 1921 fick kvinnorna rösta i riksdagsvalet för första gången. Med anledning av demokratijubileet hörs många olika kvinnors röster i Riksarkivets årsbok 2019. Vi får möta kvinnor från 1500-talet till 1900-talet.

Läs mer

Svensk politisk historia under tvåhundra år

Svensk politisk historia handlar om utvecklingen inom svensk politik under två sekler – om maktkamp, reformer, politisk kultur och framväxten av ett partiväsende och de utmaningar detta ställts inför i takt med att samhället förändrats. Med avstamp i 1809 års regeringsform får vi följa utvecklingen från det kungliga ”allenarådandets tid” till den utdragna och dramatiska regeringsbildningen efter 2018 års val.

Läs mer

Volvos taxibilar

Boken Volvos taxibilar berättar om hur taxi utvecklats i Sverige, från hästdroskorna vid 1900-talets början till dagens avreglerade taximarknad. Framförallt är det berättelsen om Volovs särskilda taxibilar: TR670, TR700 och PV 800-830, men också om en del specialversioner.

Läs mer

Tolka ditt DNA-resultat

Boken Från DNA-test till släktträd vänder sig till alla som testat sig i släktforskningssyfte, men som inte vet hur de ska tolka resultatet. DNA-experten Peter Sjölund lär läsarna använda ett av släktforskningens mest kraftfulla verktyg.

Läs mer

Släktforska i städer

I städerna var den geografiska rörligheten betydligt större än på landet. Olika geografiska och andra särskilda omständigheter styrde till viss del flyttningen och därför avviker städerna på många sätt från landsbygden. Den här handbokens ambition är att hjälpa forskaren att hitta det källmaterial som är typiskt för städer och därigenom kunna hitta uppgifter om sina gamla stadsbor och att förhoppningsvis kunna spåra deras ursprung.

Läs mer

Standardiseringen av tid i Sverige

För inte så länge sedan fick svenskarna hålla reda på lokal soltid, järnvägstid, telegraftid och navigationstid. Att vi i dag slipper denna röra går tillbaka på en rad nationella och internationella överenskommelser som slöts decennierna runt sekelskiftet 1900. Tid för enhetlighet presenterar hur behoven av gemensam tid växte med de tekniska nyheter som krävde samordning med tidtabeller och nationell standard.

Läs mer
Loading

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Dagens datum

  • Den 20 september 1970 hölls för första gången val till enkammarriksdagen i Sverige.