Bondeuppror och gatustrider 1719-1932

År 1743 höjs upprorsfanan i Dalarna. Missnöjda bönder tågar med vapen i hand mot Stockholm och möts av kanoner. Det sista stora bondeupproret slutar med en massaker. Men upprorens tid är inte förbi.

Bondeuppror och gatustrider 1719-1932 skildrar väpnade konflikter och oroligheter under ståndssamhällets slutskede och det moderna Sveriges födelse.

Mellan 1793 och 1806 skakas svenska städer av en rad upplopp. Även landsbygdens folk revolterar. Klågerupsupproret 1811 slutar med blodbad när militär sätts in mot skånska bönder och drängar som reser sig mot sina godsherrar.

Här berättas också om Marsoroligheterna, Crusenstolpekravallerna, religiösa uppror, hungerupplopp, terrorister och skotten i Ådalen. Även andra typer av uppror finns med, som Gustav III:s kupp, 1809 års revolution och myteri bland svenska soldater.

Bondeuppror och gatustrider 1719-1932 är den tredje och sista delen i serien Svenska uppror. Del 1, När borgarna brann, omfattade tiden fram till 1499 och del 2, Fogdemakt och bondevrede, åren 1500-1718.

Mats Adolfsson är journalist och har under lång tid fördjupat sig i all de små och stora uppror som på olika sätt påverkat Sveriges historia.

Mats Adolfsson:
Bondeuppror och gatustrider 1719-1932
Natur & Kultur
Utkom i mars 2008