Klimatet och människan under 12 000 år

I boken presenteras för första gången på svenska resultaten från den senaste klimathistoriska forskningen för en bred publik. I en mix av historia och klimatvetenskap får läsaren följa med på en medryckande resa genom världshistorien då kraftiga och plötsliga klimatförändringar emellanåt dramatiskt förändrat livsvillkoren för miljoner människor.

För 6 000 år sedan var till exempel Sahara en frodig savann i stället för världens största öken, samtidigt som klimatet var varmt nog i Sverige för sköldpaddor och vilda vindruvor. Senare under historien har stora variationer i monsunregnen i Asien gett upphov till antingen välstånd eller hungersnöd för miljontals människor.

För tusen år sedan kollapsade indianska civilisationer av torka, samtidigt som ett varmare klimat tillät nordbor att kolonisera södra Grönland. Den så kallade lilla istiden, som kulminerade på 1600-talet, orsakade försörjningskriser i Europa och Kina och på många andra håll i världen.

Författaren ger oss åtskilliga spännande och lärorika exempel på hur klimatförändringar under historien påverkat utvecklingen i olika delar av världen och hur människor hanterat eller inte hanterat konsekvenserna av klimatförändringar. Det är insikter som är mycket relevanta i vår tid.

Fredrik Charpentier Ljungqvist är fil.dr i historia och knuten till både Historiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Han disputerade 2014 med avhandlingen Kungamakten och lagen. En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden och har bland annat skrivit böckerna Global nedkylning. Klimatet och människan under 10 000 år och Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation. År 2016 belönades han med Cliopriset för sin förmåga att ”förmedla färska vetenskapliga insikter till en bred publik”.

Fredrik Charpentier Ljungqvist:
Klimatet och människan under 12 000 år
Dialogos
Utkom 2017