Riksantikvarieämbetet har samlat landets expertis för att diskutera hur man kan förbättra brandskyddet för kulturbyggnaderna i Sverige. [P4 Gotland]

https://sverigesradio.se/artikel/5861262