Med dagens takt skulle det ta 200 år att digitalisera svensk film. Det skriver Svenska Filminstitutet i sitt budgetunderlag till regeringen där de ber om stöd. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5462641