Bronsåldersfyndet från Alingsås hamnar på Lödöse museum

Glasögonformat spänne. Foto: Mats Hellgren

Glasögonformat spänne. Foto: Mats Hellgren

Riksantikvarieämbetet har beslutat att de åtta välbevarade bronsföremål som hittades av en privatperson utanför Alingsås i april ska ingå i Lödöse museums samlingar.

– Vi arbetar nu för att kunna visa föremålen för allmänheten så snart som möjligt, säger museichefen Christian Mühlenbock.

Fyndfördelningsbeslutet gäller fyra halsringar, två nålar, en kedja i fem fragment och en gjuttopp. För två veckor sedan beslutade Riksantikvarieämbetet att lösa in föremålen för 53 500 kronor.

– Det är så klart väldigt roligt att få ta emot det här unika fyndet. Intresset är stort, och vi har redan påbörjat arbetet för hur vi ska kunna visa de här vackra och välbevarade sakerna för våra besökare, säger Christian Mühlenbock.

Det är Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen som driver Lödöse museum. Förvaltningens arkeologer och konservatorer har varit med i arbetet på fyndplatsen.

– Genom vår samlade kompetens har vi förutsättningar för att hantera de unika föremålen på ett bra sätt. Vi är stolta och glada över att få vara med i hela processen, från utgrävning till publik visning. Och så klart är det jättekul att fyndet stannar i Västra Götaland, säger Kerstin Alnebratt, förvaltningschef för Förvaltningen för kulturutveckling.

Förvaltningen för kulturutveckling inväntar nu fyndfördelningsbeslut från Riksantikvarieämbetet även på övriga föremål som hittades på platsen under den arkeologiska undersökning som förvaltningen utförde på uppdrag av länsstyrelsen. Beslut väntas komma efter sommaren.

(2021-07-13)

Se även Staten löser in bronsåldersfynd från Alingsås (2021-06-28)