Historisk befolkningsdata kan laddas ned från SwedPop

Den första versionen av SwedPop-data har släppts. Forskare kan nu själva ladda ned historiska befolkningsdata från år 1700 till 1910 för forskning utan kostnad. Samtidigt lanserades en betaversion av ett uttagsverktyg som hjälper forskare att sätta samman och ladda ned sina dataset för analys.

SwedPop (Swedish Population Databases for Research) är ett infrastrukturprojekt som samordnar de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs för det nationella och internationella forskarsamhället. Långa obrutna tidsserier som omfattar hela befolkningen finns tillgängliga från mitten av 1600-talet ända fram till i dag. Dessa är en resurs inom många forskningsområden. Bland annat kan data användas för att belysa de långsiktiga demografiska, sociala och ekonomiska processer som omformade Sverige, från ett traditionellt bondesamhälle fram till dagens postindustriella välfärdssamhälle.

I ett första steg erbjuds tillgång till data från Demografiska databasen (DDB), Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD) och SweCens-databasen. DDB omfattar befolkningsdata från över sjuttio svenska församlingar i fyra stora regioner fram till 1908, SEDD fem församlingar i Skåne fram till 1910 och SweCens en fullständig version av 1880 års folkräkning.

SwedPop stöds av Vetenskapsrådet, universiteten i Umeå, Lund och Göteborg, Riksarkivet samt Stockholms stadsarkiv. SwedPop leds och administreras av enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet. Avsikten med samordningen är att skapa en gemensam databasstruktur som förbättrar möjligheten till att bedriva jämförande forskning med befolkningsdata, både i Sverige och internationellt.

SwedPops hemsida

(2021-07-14)