Svenskt industriarv på internationell konferens

Den 16-18 maj möts deltagare från hela Europa för att diskutera svenskt industriarv. Platsen för den internationella konferensen är Örebro med omnejd och bland talarna märks svenska och utländska politiker, författare, företagsledare och forskare. Konferensen ingår i Kultur & Mediesatsningen under Sveriges ordförandeskap i EU och arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med länsstyrelsen i Örebro.

Vems är det industriella kulturarvet? Hur skapas processer som syftar till att forma kulturarvet i demokratisk mening? Hur kan det industriella kulturarvet bli en kraft för förnyelse? Det här är frågor som ska diskuteras under konferensen Industrial Heritage as Force in the Democratic Society. Bakom initiativet till konferensen står delegationen för industrisamhällets kulturarv.

Identitet, demokrati och kraft är konferensens nyckelord. Bland talarna finns en bred expertis med flera spännande namn. Nuria Sanz, som för Europarådets räkning ledde den stora kampanjen Europe – a common heritage, är en av talarna på temat identitet. Om demokratiska aspekter på industriarvet talar bland andra Marilyn Palmer från University of Leicester och Bengt K-Å Johansson från näringsdepartementet. Det mångtydiga ordet ”kraft” ges olika infallsvinklar av bland andra Helena Alves från Lissabons Universitet och Eva af Geijerstam, författare till boken om GreNoLi. Middagstalare är talman Birgitta Dahl, Avesta Sheffields förre VD Per Molin och fotbollsprofilen Thomas Nordahl. Tillsammans kommer de att spegla brukssamhällets heliga treenighet; arbetarrörelsen, företaget och fotbollen.

Konferensens invigs i Örebro av kulturminister Marita Ulvskog, landshövding Gerd Engman och riksantikvarie Erik Wegræus den 16 maj. Andra dagen flyttar evenemanget till Degerfors som bjuder på genuin industrimiljö parat med unik fotbollskultur. Restauranghögskolan i Grythyttan har komponerat middagen som serveras i det gamla valsverket. Dag 3 summeras konferensen i den gamla bergsmansstaden Nora, där den avslutande middagen dukas upp i gamla vagnsverkstaden efter länsmåltidsämbetets koncept. Varje dag innehåller även ett konstevenemang, Visions of Art I-III, som möjliggjorts genom ett samarbete med Örebro Konstskola och Musikhögskolan.

(2001-02-11)