Stockholm på Carl Michael Bellmans tid präglades i hög grad av tullsystemet, och motiv från tullmiljöerna förekommer ofta i Bellmans diktning. Ändå är det ett ganska obekant faktum att Bellman också var anställd vid tullverket 1767-1772 och det har heller inte uppmärksammats i särskilt hög grad av Bellmansforskningen.

Som chef för Tullmuseum och arkivansvarig i Tullverket har bokens författare Jan Berggren kunnat få en unik inblick i en numera ganska okänd miljö i det gustavianska Stockholm. Genom att jämföra Bellmans diktning med historiska dokument visar han hur väl den beskriver de levnadsförhållanden som rådde på den tiden och hur dessa påverkade de människor som Bellman umgicks med i sin vardag.

Boken har rikligt med exempel från Bellmans verk och är illustrerad i färg och svartvitt.

Jan Berggren är historiker och har tidigare skrivit i såväl tull som allmänhistoriska ämnen, senast Alla Tiders tull i stan – historia och händelser kring Stockholms tullar (2000).

Jan Berggren:
Tullsnok – öppna bommen! Carl Michael Bellman och Tullen
Carlsson Bokförlag
135 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2003