Flera kyrkor visar nu tecken på att ha tagit skada av sprängningarna i bygget av Citybanan i Stockholm. Trafikverket har ännu inte kommit fram till hur skadorna ska ersättas, och konservatorn Anna Henningsson säger att byggnaderna är oersättliga. [SvD]

https://www.svd.se/citybanan-skadar-kyrkor